Perçemli Sokak, No: 11-15 Tünel Mevkii

80000 KARAKÖY / İSTANBUL

Tel: (0212) 293 9115 (0212) 252 9114 (0212) 293 9034
(0212) 2526766
Fax: (0212) 251 9142
 

KARAKÖY Şubemize elektronik ortamda bu adreslerden ulaşabirsiniz: